Koszty uzyskania przychodu 2024 – najważniejsze informacje

917 Views

0 Comments

3 kwietnia, 2024

Koszty uzyskania przychodu 2024 – najważniejsze informacje

Podatnicy, którzy wybrali jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego zasady ogólne lub podatek liniowy, mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Definicję tych wydatków można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 22 ust. 1 jest wskazane, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast w kosztach podatkowych obligatoryjnie nie mogą się znaleźć wydatki wymienione w art. 23 ustawy, czyli w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl artykułu 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów nie są między innymi:

  • wydatki na reprezentację,
  • odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,
  • wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów,
  • odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150.000 zł w przypadku samochodów osobowych.

Jak prawidłowo dokumentować koszty uzyskania przychodów?

Aby wydatek mógł zostać uznany za koszt firmowy, musi on spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu. Konieczne jest również prawidłowe udokumentowanie wydatku w księdze przychodów i rozchodów, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Aby dokumenty mogły być podstawą zapisu w KPiR, muszą być oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Należy również pamiętać, że dokumenty stanowiące podstawę ujęcia kosztów uzyskania przychodów muszą być sporządzone w języku polskim, w sposób pełny i zrozumiały. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorcy chcą używać skrótów, to muszą one być powszechnie akceptowane. Dowód księgowy może być wystawiony w walucie obcej, jednak przedsiębiorca będzie zobowiązany do przeliczenia kwot na złotówki zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najpopularniejsze koszty uzyskania przychodów

Wydatki najczęściej uznawane za koszty uzyskania przychodów to przede wszystkim zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych. Dalej w rankingu można wymienić niezbędne dla firmy pozostałe wydatki, takie jak domena internetowa, utrzymanie i wyposażenie lokalu (czynsz, media, telekomunikacja), usługi księgowe, opłaty bankowe, telefon, sprzęt komputerowy, samochód czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Ponadto, wśród popularnych kosztów pojawiają się także zakupy paliwa i inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu.

Warto również wspomnieć, że przedsiębiorcy często ponoszą wydatki, które poza związkiem z działalnością posiadają cechy wydatku prywatnego. Zgodnie z zasadą, kosztem firmowym mogą być wydatki, które mają związek z działalnością i które nie mają charakteru osobistego. Jednak w przypadku takich niestandardowych wydatków urzędy mogą zakwestionować zasadność kosztu i uznać go za koszt prywatny. Najbezpieczniej wtedy wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

Przykładem niestandardowego kosztu może być zakup garnituru przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności. Nie jest możliwe jednoznaczne zakwalifikowanie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, które wykluczają prywatny charakter wydatku.

Zainteresował Państwa ten artykuł?

Zapraszamy do kontaktu – zespół naszych doświadczonych księgowych dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.

Share Now: