Faktura proforma a faktura VAT – czym się różnią?

1110 Views

0 Comments

26 czerwca, 2024

Faktura proforma a faktura VAT – czym się różnią?

Faktura proforma to jedna z wielu form dokumentacji wydawanej przez przedsiębiorców każdego dnia. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym różni się od faktury VAT oraz jakie korzyści zapewnia firmie.

Czym jest faktura proforma i dlaczego przedsiębiorcy decydują się ją wystawiać?

Faktura proforma, choć wyglądem przypomina typową fakturę VAT, nie jest formalnym dokumentem księgowym i dlatego nie może być ujęta w księgach rachunkowych. Jej głównym celem jest informowanie nabywcy o cenach, rodzajach oferowanych produktów lub usług oraz całkowitym koszcie planowanego zamówienia. Faktura proforma jest także używana w celu uzyskania płatności w terminie, dzięki swojej funkcji ofertowej i informacyjnej.

Wystawienie faktury proforma wymaga przestrzegania tych samych zasad co przy wystawianiu zwykłej faktury VAT. Niezbędne elementy faktury proforma to:

 • data wystawienia i numer faktury,
 • dane identyfikacyjne stron,
 • data dostawy lub wykonania usługi,
 • opis produktu, towaru lub usługi,
 • jednostki miary właściwe dla przedmiotu sprzedaży,
 • cena jednostkowa netto,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawka podatku VAT,
 • kwota podatku VAT,
 • wartość sprzedaży brutto (wyrażona kwotowo i słownie).

Należy pamiętać o właściwym zatytułowaniu faktury.

Czym jest faktura VAT?

Faktura VAT jest jednym z najczęściej stosowanych dokumentów księgowych. Służy do dokumentowania transakcji zawartych przez strony umowy widniejące na dokumencie. Jej wystawienie generuje obowiązki dla obu stron transakcji – kontrahent musi uregulować należność, a wystawca faktury odprowadzić odpowiedni podatek.

Ustalenie terminu płatności może istotnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. Często odraczany jest on na kilka tygodni lub miesięcy, co jest standardową praktyką w niektórych branżach, ale może stanowić wyzwanie dla wystawcy faktury, czekającego na uregulowanie należności.

Główne różnice między fakturą proforma a fakturą VAT:

 • Faktura VAT jest formalnym dokumentem księgowym i stanowi umowę prawnie wiążącą obie strony.
 • Faktura proforma pełni funkcję wyłącznie handlową i informacyjną, nie generuje obowiązku podatkowego. Jest to forma przedstawienia warunków transakcji, którą kontrahent może przyjąć lub odrzucić.
 • W przypadku akceptacji faktury proforma, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić standardową fakturę VAT i uwzględnić operację w księgach rachunkowych.

Zainteresował Państwa ten artykuł?

Zapraszamy do kontaktu – zespół naszych doświadczonych księgowych dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.

Share Now: