Aktualności i ważne zmiany w prawie

Jedna z najważniejszych zmian w prawie podatkowym od 1989r

Nareszcie przełom i początek przebudowy systemu podatkowego! Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika to jedna z najważniejszych zmian w prawie podatkowym po 1989 roku.

Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej wprowadzającą tę zasadę, a ustępujący prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie już na początku 2016 roku. Bronisław Komorowski złożył projekt zmiany Ordynacji podatkowej i wprowadzenia zasady in dubio pro tributario na początku grudnia ubiegłego roku. Projekt przez kilka miesięcy nie trafił jednak pod obrady Sejmu. Pracodawcy RP zdecydowali się na rozpoczęcie akcji „Wyrwij fiskusowi bat!”. Bezpośrednim celem akcji było wywarcie wpływu na organy państwa, by prezydencka nowelizacja trafiła na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną. Długo toczyła się batalia o ostateczny kształt przepisu .Jej końcowym efektem jest zapis w kształcie proponowanym przez pomysłodawcę, czyli Bronisława Komorowskiego. To ogromny sukces ! Mamy powód do radości…:)

Powrót do aktualności