Aktualności i ważne zmiany w prawie

Kogo obejmie mały ZUS?

Sejm przyjął „mały ZUS” dla małych firm. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Kto będzie mógł z niego skorzystać i jakie będą warunki jego opłacania? Przypominamy w skrócie.

Kto może mieć mały ZUS po 1 stycznia 2019 roku?

Zmiany w przepisach o składkach ZUS wprowadzone zostały w celu poprawienia sytuacji niewielkich firm, dla których dotychczasowe stałe opłaty z tego tytułu, przy relatywnie niewielkich przychodach stanowiły często duże utrudnienie i znacząco zmniejszały rentowność prowadzonego biznesu.

Teraz, od początku 2019 roku zmienione zostaną zasady naliczania składek dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których średniomiesięcznie przychody nie przekraczają kwoty 5250 zł (co stanowi 2,5-krotność obecnego minimalnego wynagrodzenia).

Stawki składek, w zależności od faktycznej wielkości owych przychodów naliczane będą proporcjonalnie co ma w ostateczności sprawić, że ich wysokość zamiast niemalże 1200 zł miesięcznie, zmniejszy się nawet o połowę.

Jakie zalety daje nowy mały ZUS?

Wprowadzenie małego ZUS dla jednoosobowych firm generujących przychody określone wspomnianym wyżej limitem sprawi, że ok. 200 tys. firm działających w Polsce będzie w stanie w ciągu pierwszego roku oszczędzić na obowiązkowych składkach ok. 1,5 mld złotych. Ma to jednocześnie ograniczyć szarą strefę i poprawić statystyki przeżywalności przedsiębiorstw na początku swojej drogi biznesowej.

Zgodnie z nowymi zasadami, do momentu osiągnięcia przychodów w wysokości 1240 zł, stawka składki ZUS dla przedsiębiorców będzie stała i wynosić będzie ok. 520 zł (składa się na nią obowiązkowa składka zdrowotna wynosząca ok. 320 zł w 2018 roku i składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości ok. 200 zł). Po przekroczeniu 1240 zł przychodu, każda zarobiona złotówka będzie ją zwiększała o 16 groszy aż do osiągnięcia (w momencie przekroczenia kwoty limitu) standardowej wartości, jaką płacą obecnie przedsiębiorcy.

 

Powrót do aktualności