Aktualności i ważne zmiany w prawie

Od 01 stycznia obniżenie limitu płatności gotówkowych

Na początku przyszłego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która te swobody znowu nieco ograniczy. Obniżeniu ulegnie limit płatności dokonywanych przez przedsiębiorców gotówką w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Nowa kwota limitu to 15 000 zł (dotychczas obowiązujący limit to 15 000 Euro). W przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. Sankcją za nieprzestrzeganie nowych przepisów ma być ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych gotówką wydatków. Zmiany wprowadza ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do pobrania:

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

 

Powrót do aktualności