Aktualności i ważne zmiany w prawie

Odwrotne obciążenie

Nowe prawo Vat, które zaczęło obowiązywać od 01.07.2015, przysparza nam wielu problemów. Przykładem jest obecnie zakres stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w przypadku sprzedaży zestawów. Po raz kolejny odpowiedzialnością oraz ustalaniem czy stawka Vat jest prawidłowa, został obciążony podatnik, cyt.

Biorąc pod uwagę różnorodność zestawów , jakie mogą pojawić sie na rynku (w zależności od rodzajów, właściwości czy ilości elementów tych zestawów), klasyfikowanie tego rodzaju produktów powinno być dokonywane indywidualnie. W przypadku wątpliwości co do sposobu zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU konkretnego produktu, o stosowną opinię w tej sprawie można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Przykłady produktów handlowych sprzedawanych jako „zestaw” (pakowanych razem do sprzedaży detalicznej), w skład którego wchodzą towary objęte od 1 lipca 2015 r. mechanizmem odwróconego obciążenia:

Przykłady pakowanych razem do sprzedaży detalicznej towarów, które nie mogą być uznane za zestaw i powinny być sklasyfikowane oddzielnie:

Powrót do aktualności