Aktualności i ważne zmiany w prawie

Rewolucyjne zmiany w podatkach 2019 cz. 2

Nasze Biuro Rachunkowe w Oleśnicy oraz Biuro Rachunkowe w Sycowie dba o to aby klienci dla których świadczymy usługi oraz osoby odwiedzające naszą stronę miały dostęp do najświeższych informacji o zmianach podatkowych. Oto kolejne zmiany jakie nas czekają:

Obowiązkowy split payment w drugiej połowie roku, biała lista podatników VAT, uszczelnienie akcyzy od samochodów, suszu tytoniowego, alkoholu i oleju opałowego oraz wdrożenie całego katalogu ułatwień

To tylko niektóre plany Ministerstwa Finansów na 2019 r. – wynika z informacji opublikowanej na stronie resortu. Wiele projektów w tym zakresie jest już znanych. Niektóre czekają na zgodę Komisji Europejskiej.

Obowiązkowy split payment

Najwcześniej od lipca 2019 r. ma wejść w życie – według założeń MF – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) w branżach, w których obowiązuje odwrotne obciążenie (czyli gdy VAT rozlicza nabywca, a nie sprzedawca). To oznaczałoby, że nabywcy z takich branż musieliby płacić sprzedawcom dwoma przelewami: kwotę netto na zwykłe konto rozliczeniowe, a równowartość VAT – na specjalny rachunek VAT. Wprowadzenie obowiązkowego split paymentu zależy od decyzji Komisji Europejskiej, która jest spodziewana w styczniu 2019 r.

W pozostałych branżach mechanizm byłby dobrowolny.

Uszczelnienie akcyzy

Ministerstwo Finansów chce też uszczelnić przepisy o podatku akcyzowym od samochodów i uniemożliwić nadużycia. Dziś często zdarza się, że podatnicy, sprowadzając auta z zagranicy, zgłaszają je jako ciężarowe, żeby nie płacić akcyzy. Nie wiadomo jednak, na czym miałoby polegać uszczelnienie.

Resort zapewnił natomiast DGP, że nie prowadzi prac nad zmianami podwyższającymi akcyzę na samochody.

Oprócz tego kolejny raz mają zostać uszczelnione zasady obrotu suszem tytoniowym i alkoholem etylowym.

Biała lista VAT

W 2019 r. ma powstać jeden, codziennie aktualizowany wykaz (biała lista VAT), w którym znajdą się informacje zarówno o czynnych podatnikach VAT, jak też o firmach wykreślonych z rejestru i do niego przywróconych. W wykazie tym będą zamieszczane informacje o rachunkach bankowych przedsiębiorców. Kto wpłaci na inne konto, nie będzie mógł zaliczy, wydatku (powyżej 15 tys. zł) do kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego będzie odpowiadał solidarnie za VAT nierozliczony przez sprzedawcę z tytułu tej konkretnej transakcji, jeżeli jej wartość przekroczy 15 tys. zł.

Obowiązkowe raporty o optymalizacji

Fiskus chce też skoncentrować się na wdrażaniu przepisów, które nakazują doradcom podatkowym, radcom prawnym i adwokatom powiadamiać go o schematach optymalizacyjnych, zarówno transgranicznych, jak i krajowych. MF zapowiada wydanie objaśnień, które pomogą ekspertom i ich klientom stosować się do takich wymogów.

Zmiany w pakiecie przewozowym

Zmiany mają też dotyczyć ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego i kolejowego towarów (SENT). Monitoringiem ma zostać objęty obrót olejem opałowym. Nabywca, który nie złoży w elektronicznej bazie SENT oświadczenia o wykorzystaniu takiego oleju do celów grzewczych, straci prawo do niższej akcyzy.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, magazynują i sprzedają benzynę lub olej napędowy (np. prowadzący stację paliw), będą musieli przez bazę SENT na bieżąco informować fiskusa o zawartości swoich magazynów.

Egzekucja po nowemu

Resort opracował też nowy system pobierania opłat egzekucyjnych i manipulacyjnych. Obecny ponad dwa lata temu zakwestionował Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 31/14). Sędziowie zakwestionowali brak ich maksymalnej wysokości. Po zmianie opłata egzekucyjna nie będzie mogła wynosić więcej niż 40 tys. zł. Zasada ta wejdzie jednak w życie dopiero po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Kontynuacja działań

Ministerstwo stawia też na dalszą cyfryzację i wdrażanie nowych e-usług publicznych (np. e-przemieszczanie). W przypadku podatków lokalnych udostępni jednolite i elektroniczne formularze. Zamierza też uruchomić Centrum Obsługi Kluczowych Podatników.

 

Powrót do aktualności