Aktualności i ważne zmiany w prawie

Rewolucyjne zmiany w podatkach VAT, PIT, CIT 2019

W tym roku ustawodawca dokonał jeszcze więcej zmian w podatkach niż w roku ubiegły…, niektórymi wręcz nas zaskoczył, ponieważ nic na to nie wskazywało. Jedne zmiany są złe a niektóre dobre. Nie znamy terminu wejścia w życie kilku z nich ponieważ zostały nie zatwierdzone. Zapewne jak w ubiegłym roku dowiemy się o terminie ich wejścia 28.12.2018r.

1. Zmiany dotyczące Samochodów w Firmie, jest to temat który najbardziej interesuje wszystkich przedsiębiorców a tu właśnie nastąpiły ogromne zmiany.

– Zostaje zlikwidowana „kilometrówka” . Podatnicy którzy będą używać w swojej działalności gospodarczej prywatny samochód nie będą juz musieli prowadzić kilometrówki . Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć 20% kwoty netto kosztów poniesionych na eksploatację samochodu oraz paliwo czyli: 20% kwoty netto + 50% nie odliczonego Vat zaliczamy w koszty, 50% vat odliczamy i wykazujemy w rejestrze Vat. Oczywiście podatnik będzie musiał szczegółowo opisywać FV za paliwo tak aby móc udowodnić że zakupione paliwo służyło do jazdy dotyczącej działalności gospodarczej. Zmiana ta w bardzo dużym stopniu utrudni nasza pracę księgowych.

– Samochód osobowy będący środkiem trwałym w firmie. Tu również rewolucyjna zmiana. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy 75% kwoty netto wydatków związanych z używaniem samochodu w przypadku kiedy samochód jest również używany do celów prywatnych/ tzw. użytek mieszany/ Możliwość zaliczenia do kosztów 100% kwoty netto takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej czyli tak jak do tej pory zdeklarowanym dla potrzeb podatku Vat.

– Zwiększono limit amortyzacji, dotyczący samochodów osobowych. Dotychczas można było amortyzować kwotę do 20 tyś Euro. Obecnie przepisy pozwalają na amortyzację samochodu osobowego do kwoty 150 000,00 zł. Bardzo zadawalające jest to, że jeśli taki samochód jest w trakcie amortyzacji przepisy pozwalają aby tę kwotę zwiększyć. Niestety przy sprzedaży takiego samochodu nie będzie kosztem uzyskania przychodu część nie amortyzowana jak do tej pory a jedynie 150 000,00 tyś złotych pomniejszone o zamortyzowane raty.

– Limit 150 000,00 zł w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego to kolejna zmiana nie korzystna dla podatników. Każda rata leasingowa powyżej tej kwoty będzie nie kosztem podatkowym. Limitowaniu nie będą podlegać składki ubezpieczeniowe płacone w ramach umów leasingowych. Zmiany dotyczą umów podpisanych w 2019r. Ustawodawca wycofał się z obostrzenia przepisu do konieczności odbioru samochodu w 2018r. Ważna jest zatem data podpisania umowy na której będzie dokładnie opisany model oraz typ samochodu jak również jego cena.

2. Podzielona Płatność: jak już Państwo wiecie ze split payment można korzystać już w tym roku. Ustawodawca ma zamysł aby od 01.01.2018r płatność ta była obowiązkowa. Widząc jednak pewne zagrożenia w płynności finansowej firm zaczęli się z tego wycofywać i jest zamysł aby tylko branże usług i sprzedaży usług i towarów wrażliwych musiały w taki sposób dokonywać płatności. to znaczy te które obecnie muszę wystawiać FV revers charge czyli obrócony Vat. Jeszcze trwają unijne procedury a sam ustawodawca jeszcze nie zadecydował co będzie od 01.01.2018r. Dowiemy się tego najpóźniej 28 lub 29 grudnia o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

3. Należyta staranność przy nabyciu towarów i Usług. Na podatniku spoczywa sprawdzanie kontrahenta od którego zakupuje towar lub usługi. Podatnik jest zobowiązany sprawdzi swojego kontrahenta w wykazie podmiotów Vat czynnych oraz wykreślonych . Jeśli odliczy podatek Vat od z Faktury otrzymanej od podmiotu wykreślonego lub nie istniejącego oprócz zwrotu Vat oraz naliczenia odsetek nałożą na niego sankcje, które niestety są bardzo dotkliwe.

Rozpoczynając współpracę z nowym kontrahentem należy dochować należytej staranności aby go sprawdzić.

4. Kasy fiskalne 2013-2023.

Najwięcej kontrowersji i emocji budzą w tej kwestii kasy fiskalne elektroniczne czyli kasy online i termin ich wprowadzenia. Niestety w tej kwestii ustawodawca nie podjął jeszcze decyzji i nie wydał stosownego rozporządzenia. Nastąpi to zapewne 28 lub 29.12 o czym Państwa poinformujemy.

PLANOWANE ZMIANY: od 01.01.2019r stacje benzynowe, usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne, od 01.07.2019r stacjonarne usługi gastronomiczne i w zakresie krótkoterminowego zakwaterowania, od 01.01.2020r usługi kosmetyczne, kosmetologiczne, fryzjerskie, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz fitness.

Projekt wprowadza bardzo ważną zmianę a mianowicie numer NIP na paragonie który będą podawać osoby posługujące się tym numerem. Jeśli tego numeru nie podadzą to na podstawie paragonu na którym nie będzie widniał numer nip NIE BEDZIE MOZLIWOŚCI WYSTAWIENIA FV VAT. Jeśli sprzedawca wystawi FV na podstawie takiego paragonu, zostanie ukarany dotkliwą karą.

Niestety nie mamy informacji kiedy projekt wejdzie w życie przypuszczalnie dowiemy się tego pod koniec grudnia o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

5. Zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy to kolejna bardzo korzystna zmiana, na która czekaliśmy wiele lat. Obecnie po śmierci przedsiębiorcy jego firma ulega zamknięciu co wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. Wprowadzane przepisy pozwalają na dalsze prowadzenie tej działalności lub spółki osobowe. Temat jest dość szeroki więc na państwa prośbę będziemy go omawiać.

6. Kolejna dobra zmiana to zbycie nieruchomości dziedziczonej. Obecnie przepisy zwalniają z opodatkowania jedynie nieruchomości, które osoba dziedzicząca sprzedaje po 5 latach od jej otrzymania. Zmiana wprowadza przepisy które pozwalają sprzedać nieruchomość po 5 latach od zakupu przez spadkodawcę. Podatkowym kosztem u spadkobiercy będą wszelkie koszty które poniósł na jej zakup również spadkodawca.

7. Zmniejszenie podatku CIT do 9 % dla nowo otwartych Spółek które nie powstają z przekształcenia lub wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki, oraz Spółek już istniejących które są małym podatnikiem , to znaczy nie przekroczyły limitu obrotów 1.200.000,00 EURO.

Jest jeszcze bardzo wiele zmian, które będziemy Państwu przedstawiać. Ta które opisałam są najważniejsze i najbardziej wpływają na prowadzenie przez Państwa działalności gospodarczej. Mam nadzieje że przedstawiłam je w dość zrozumiały sposób, przekładając je ” z polskiego na nasze „

Pozdrawiam 🙂 Beata Romaniuk

Powrót do aktualności