Aktualności i ważne zmiany w prawie

Świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 9.0

Świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 9.0 od 4 maja 2021 r.

Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy o PKD wskazanym w tarczy antykryzysowej 9.0  będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku oraz o świadczenia postojowe. Kto może skorzystać z tych form pomocy? Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie?

Tarcza 9.0 jest przedłużeniem wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów. Do rozporządzenia z 16 kwietnia 2021 r. dodano 17 nowych kodów PKD, które uprawniają dodatkową grupę przedsiębiorców do otrzymania pomocy z tarczy antykryzysowej. Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą przez PUE ZUS wnioskować o wsparcie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz świadczenia postojowe. Poniżej warunki które trzeba spełnić i informacje, kto może skorzystać z pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej 9.0

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.  Pomoc będą mogli otrzymać prowadzący działalność gospodarczą, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Według rozporządzenia umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

O zwolnienie ze składek ZUS mogą wnioskować przedsiębiorcy o następującym PKD:

KOD PKD Opis PKD Okres zwolnienia ze składek ZUS
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach kwiecień 2021
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach styczeń 2021
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach styczeń 2021
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach styczeń 2021
77.29.Z Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego kwiecień 2021
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana kwiecień 2021
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne kwiecień 2021
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana kwiecień 2021
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach styczeń 2021 oraz kwiecień 2021
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach styczeń 2021 oraz kwiecień 2022
49.32.Z Działalność taksówek osobowych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.29.Z Pozostała działalność gastronomiczna grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
74.20.Z Działalność fotograficzna grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.11.A Działalność agentów turystycznych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.90.C Pozostała działalność usługowa grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.59.A Nauka języka obcych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.10.Z Działalność szpitali grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.90.D Działalność paramedyczna grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.01.Z Działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
91.02.Z Działalność muzeów grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.11.Z Działalność obiektów sportowych grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycyji fizycznej grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/swiadczenie-postojowe-i-zwolnienie-z-oplacania-skladek-zus-z-tarczy-9-0-od-4-maja-2021-r-1005489

Autor tekstu: Ewelina Czechowicz

Powrót do aktualności