Aktualności i ważne zmiany w prawie

UWAGA – bardzo ważne zmiany przepisów podatkowych 2017 nr. 1

W związku z bardzo licznymi i nie korzystnymi zmianami jakie zostały uchwalone na rok 2017 w Ustawach podatkowych oraz Ordynacji Podatkowej, aby zadbać o Państwa bezpieczeństwo, będę przesyłała w kilku krótkich artykułach te najważniejsze o których musicie Państwo wiedzieć i stosować od 01.01.2017r. Nakładają ona na nas jak i na podatników większa ilość obowiązków oraz zmuszają do jeszcze większej uwagi oraz konieczności bezwzględnego stosowania. Proszę zapoznać się z nimi uważnie, ponieważ sankcje i kary, które może na nas nakładać Fiskus /o czym również napiszę/ od nowego roku, są bardzo wysokie i dotkliwe….

Jedną z najważniejszych zmian , jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowelizacja wprowadza także, do ustawy o VAT, definicję nadużycia prawa.

Unikanie opodatkowania oznacza dokonanie przez podatnika czynności, która ma na celu przede wszystkim korzyść podatkową — sztuczną i sprzeczną z przedmiotem i celem przepisu podatkowego;

Skutkiem takiej nielegalnej optymalizacji podatkowej (ale czy będzie nadal istniała optymalizacja legalna?) jest „nie osiągnięcie” owej zakładanej korzyści podatkowej — czyli sama czynność jest ważna, natomiast skutek podatkowy liczymy jak w przypadku czynności odpowiedniej — czyli podjętej w sposób rozsądny i zgodny z prawem, ale nie wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania,jednakże jeśli podatnik dokonał czynności wyłącznie w celu uniknięcia podatku, cała operacja ma być traktowana jako niebyła / to potężna broń w rękach Fiskusa…/

Oczywiście istotna jest też definicja sztucznego sposobu działania — zalicza się do nich m.in. angażowanie niepotrzebnych pośredników, nieuzasadnione dzielenie operacji, występowanie elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących. Czyżby skarbówka miała baczniej przyglądać się kompensacie w rozliczeniach biznesowych!?

Przewiduję że tak właśnie będzie…. Tyle dobrego, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie dotyczy m.in. podatku VAT, a także korzyści podatkowych niższych niż 100 tys. złotych oraz podmiotu, który ma podparcie w postaci opinii zabezpieczającej / opinia zabezpieczająca kosztuje 20 tys. złotych…./ Jednakże klauzula nadużycia prawa w Vat jest równie nie bezpieczna ! Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, podlegających opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Może być nią każda dokonana transakcja…

W kolejnym e-mailu sankcje i kary 2017r.

Pozdrawiam Beata Romaniuk-Boruta

Powrót do aktualności