Cennik Zapoznaj się z naszą ofertą

Usługa Cena
Ryczałt od przychodów od 200 zł netto / m-c
Książka przychodów i rozchodów od 250 zł netto / m-c
Księgi rachunkowe (pełna księgowość) od 800 zł netto / m-c
Kadry, płace (umowy o pracę) od 45 zł netto za pracownika / m-c
Umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia) od 30 zł netto / m-c