Licencja Podstawa prawna

Licencja

Bilans działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Bilans wykonuje w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz 591) określającą wymogi kwalifikacyjne, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego Ministra Finansów NR 24796/01.

Rzeczpospolita Polska
Minister Finansów