Przekształcanie Spółek oraz działalności gospodarczych.

Przekształcanie Spółek oraz działalności gospodarczych.

W ramach usług świadczonych przez nasze Biuro, wraz z naszymi partnerami, oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu przekształcenia oraz likwidacji spółek.
– Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
– Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
– Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową
– Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
– Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcanie powoduje wiele możliwości ,zwiększa efektywność podatkową oraz powoduje zachowanie i kontynuację wszystkich prawa jak również obowiązków takich jak kredyty bankowe, umowy leasingu, koncesje .